Digitalizácia videa

Na základe vzrastajúcich požiadaviek zákazníkov Vám ponúkame prepis videokaziet (S−VHS, VHS, DV) a digitalizáciu alalógového videa z rôznych zdrojov. Cena za prepis a digitalizáciu je určená na základe dohody.

Najčastejšie používané prevody:
VHS   => DVD
VHS   => MPEG4 (DivX, Xvid, AVC(H264), HEVC(H265)
VHS   => AVI
VHS   => MKV
S-VHS  => DVD
S-VHS  => MPEG4 (DivX, Xvid, AVC(H264), HEVC(H265)
S-VHS  => AVI
S-VHS  => MKV
a mohé iné...