Technologické riešenia

Spoločnosť TRASK s.r.o. Vám ponúka „technologické riešenia na mieru“ z oblasti:

 • internetu,
 • e-obchodov,
 • redakčných systémov,
 • zriaďovania a prevádzky webových stránok,
 • portálov,
 • koordinácie súčastí do celkov
 • športu, kultúry
 • výroby a dodávky špecializovaných počítačov
 • výroby a dodávky rýchlych a spoľahlivých osobných počítačov
 • komunikačnej techniky
 • priemyselného a personálneho dizajnu
 • umeleckej a úžitkovej grafiky, maľby;