Digitalizácia videa

Na základe vzrastajúcich požiadaviek zákazníkov Vám ponúkame prepis 8mm /Super 8mm celuloidových filmov, videokaziet (S−VHS, VHS, DV) a digitalizáciu alalógového videa z rôznych zdrojov. Celuloidové filmy 8mm /Super 8mm digitalizujeme skenovaním! Cena za prepis a digitalizáciu je určená na základe dohody.

Najčastejšie používané prevody:
8mm => DVD 
8mm => MPEG4 (DivX, Xvid, AVC(H264), HEVC(H265) 
8mm => AVI 
8mm => MKV 
Super 8mm => DVD
Super 8mm => MPEG4 (DivX, Xvid, AVC(H264), HEVC(H265)
Super 8mm => AVI
Super 8mm => MKV
VHS   => DVD
VHS   => MPEG4 (DivX, Xvid, AVC(H264), HEVC(H265)
VHS   => AVI
VHS   => MKV
S-VHS  => DVD
S-VHS  => MPEG4 (DivX, Xvid, AVC(H264), HEVC(H265)
S-VHS  => AVI
S-VHS  => MKV
a mohé iné...